Kanalınızdaki görsel ve metinsel içeriklerin standartlara uygun hale getirilmesi.